UTIDIG VÆKST

Utidig Vækst er et langsigtet økoæstetisk kunstprojekt som undersøger og dokumenterer den lokale natur som risikerer at gå tabt i vækstsamfundet. Som en del af projektet afholdes der i september 2021 Plantevandringerne; en række planteindsamlingaktiviteter ledet af kunstneren Alexandra Jönsson og bevægelsesfacilitator Clara Viltoft på den planlagte Egholm motorvejsstrækning i Aalborg. Projektet undersøger, hvordan performative kunstneriske greb kan skabe nye måder at forholde sig til miljøet på, og det undersøges hvordan lokalviden om naturen, miljøet og områdets historie kan opleves igennem krop og sanser.

Projektet undersøger de forskellige former for natur som befinder sig på den 20km lange strækning; fra postindustrielle giftige naturområder til parcelhushaver, landbrug, og grøftekante. Hvilken vækst risikerer at gå tabt? Og hvilke nye bekymringer omkring miljøforurening og folkesundhed vækkes i takt med at motorvejen tager fysisk form? Der inviteres i 2021-2022 til Plantevandringerne: en række vandringer på den planlagte motorvejsrute i landskabet. Den adminstrative forestilling af motorvejsruten er produceret med den økonomiske vækst i centrum, og placeringen af den 20km lange struktur er optænkt ved hjælp af økonomiske beregninger for effektivisering af transporttid for bilister og digitale modeller for fordelagtige kommericielle transportinfrastrukturer. Plantevandringerne er et performativt kunstneriske greb, som placere kroppen som central redskab i en undersøgelse af nye måder at forestille sig miljøet på, og dets historie.

Selve ideen “at vandre” tager udgangspunkt i at meget af den planlagte motorvejsstrækning er umiddelbart utilgængelig som vandrerute pga. vilde naturområder, industrielt affald, private haver og landbrugsjord. Derfor vil der vandres i både fysisk forstand på de tilgængelige områder, såvel som vandres ved brug af sanserne og forestillingsevnen igennem eventyrsamlingen De Modstandsdytige Miljøfortællinger, en samling af kropslige eventyr skrevet til den stedspecifikke natur på Egholm motorvejen. Igennem de stedspecifikke fortællinger undersøges nye måder at forholde sig til miljøet, og kortlægge landskabet med kroppen og de forestillingsvinkler, der opstår når man f.eks. lukker øjnene og tager på rejse i landskabet igennem miljøets lyde. 

Plantevandring: den postindustrielle natur, Mølholm, Aalborg. September 2021. Foto: Alexandra Jönsson

Plantevandring: den postindustrielle natur, Mølholm, Aalborg. September 2021. Foto: Alexandra Jönsson
Plantevandring: den postindustrielle natur, Mølholm, Aalborg. September 2021. Foto: Alexandra Jönsson
Plantevandring: den klimavenlige komark. Egholm, Aalborg. September 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.
Plantevandring: den klimavenlige komark. Egholm, Aalborg. September 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.
Plantevandring: den klimavenlige komark. Oplæsning af De Modstandsdytige Miljøfortællinger. Egholm, Aalborg. September 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.
Plantevandring: den klimavenlige komark. Oplæsning af De Modstandsdytige Miljøfortællinger. Egholm, Aalborg. September 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.
Plantevandring: den klimavenlige komark. Egholm, Aalborg. September 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.
Plantevandring: den klimavenlige komark. Egholm, Aalborg. September 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.

Utidig Vækst kan opleves i gruppeudstilingen ‘Facade x Fjordbyen’ frem til d. 30/09.

Plantevandring 1: Mølholm

Plantevandring 2: Egholm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s