Utidig Vækst er et langsigtet økoæstetisk kunstprojekt som undersøger og dokumenterer den lokale natur som risikerer at gå tabt i vækstsamfundet. Som en del af projektet afholdes der i september 2021 Plantevandringerne; en række planteindsamlingaktiviteter ledet af kunstneren Alexandra Jönsson og bevægelsesfacilitator Clara Viltoft på den planlagte Egholm motorvejsstrækning i Aalborg. Projektet undersøger, hvordan performative kunstneriske greb kan skabe nye måder at forholde sig til miljøet på, og det undersøges hvordan lokalviden om naturen, miljøet og områdets historie kan opleves igennem krop og sanser. ‘Utidig Vækst’ kan opleves i gruppeudstilingen ‘Facade x Fjordbyen’ frem til d. 30/09.

Plantevandring 1: Mølholm

Plantevandring 2: Egholm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s