SØVN under BEK 1094

Projektet ”SØVN under BEK 1094” (2021) forholder sig til det æstetiske begær efter at rense, ordne og kontrollere det offentlige rum. Med ordensbekendtgørelsen nr. 1094 af 29/06/2020 har myndighederne fået større sanktionsmuligheder overfor mennesker, der sover eller opholder sig flere sammen i det offentlige rum, i takt med at man ser mere “fjendtligt design”, såsom bænke med armlæn i midten eller smalle og skrånende bænke som er afvisende overfor kroppen. Værket er skabt sammen med medarbejdere og gæster på værestederne Parasollen og Tamatta i Aalborg, og det består af en serie af dyner og puder med broderede brudstykker af samtaler omkring søvn, lovgivning og hjemløshed, som borgere med hjemløse erfaring har bidraget til projektet. Efter projektets afslutning gives dynerne tilbage til dem der har været med til at lave dem. I løbet af festivalen blev der afholdt performative byvandringer, hvor senge blev redt op på en rute igennem Aalborg, og der blev talt om værkets ord, såvel som byrummets arkitektur:  Kan en bænk være fjendtlig? Hvem er det offentlige rum designet til?  Værket kan i perioden 14.12.2021-27.02.2022 opleves som en del af et offentligt soveværelse installeret i forbindelse med gruppeudstillingen VÆRK/sted på Kunsthal Nord. Projektet er støttet af Rodløs Kulturfestival.

SØVN under BEK 1094, vogn til byvandring. Rodløs Kulturfestival, november, 2021. Foto: Rikke Ehlers Nilsson.

BEK nr 1094 af 29/06/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 427 af 7. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at etablere og opholde sig i lejre af permanent karakter, som er egnede til at skabe utryghed i nærområdet.«

2. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en person overtrådt § 3, stk. 4, kan politiet meddele den pågældende advarsel eller forbud imod at færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for den kommune, hvor overtrædelsen er begået. Det er en betingelse for meddelelse af forbud, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage overtrædelsen inden for det område, som forbuddet vil omfatte.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2020.

Justitsministeriet, den 29. juni 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s